Juzisound v2 model 2019

Dallime të përgjithshme Dallime të mëdha nga Sampler 1 Siç mund ta prisni, Total SOLO Sampler 2 ka të gjitha aftësitë…

Njihuni me faqen

AlbaSound është një faqe shqiptare e krijuar për të ndihmuar të gjithë muzikantët kryesisht përdorues të paisjeve elektronike dhe tastierave…